Intertrust

Trust Services

Outsourcing & Efficiency

Inwestycja:

Waterland miał udziały większościowe w Intertrust.