Hartis

Telemedicine

Ageing Population

Inwestycja:

Waterland miał udziały większościowe w Hartis.