Golden Bytes

Premium Voice & Messaging

Outsourcing & Efficiency

Inwestycja:

Waterland miał udziały mniejszości w Golden Bytes.