Fa-med

Revenue Cycle Management

Outsourcing & Efficiency

Inwestycja:

Waterland miał udziały większościowe w Fa-med.