Attero

Waste Treatment

Sustainability

Inwestycja:

Attero jest wiodącą holenderską firmą z branży gospodarki odpadami. Oferuje swoim klientom szeroki zakres usług związanych z przetwarzaniem odpadów, takich jak spalanie, kompostowane, recykling i usuwanie na składowiska. Przedsiębiorstwo jest największą w Holandii spółką zajmującą się przetwórstwem odpadów.

Co roku Attero przetwarza około 3.5 miliona ton odpadów w 15 zakładach. Stanowi to prawie 40 procent wszystkich odpadów z holenderskich gospodarstw domowych, co odpowiada 6 milionom osób i firm. Wykorzystując odpady jako źródło energii, Attero produkuje energię elektryczną dla 350.000 gospodarstw domowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo dostarcza również ogrzewanie niektórym zakładom przemysłowym działającym w pobliżu jego głównych spalarni śmieci oraz produkuje materiały do budowy dróg lokalnych. Attero jest ponadto jednym z największych producentów biogazu w Holandii, który zastępuje w zrównoważony sposób gaz ziemny i jest doskonałym paliwem do pojazdów.

Waterland ma większościowe udziały w Attero i razem z zarządem Attero będzie kontynuował realizację aktywnej strategii rozwoju firmy.

Więcej informacji: www.attero.nl