Inashco2017-12-04T19:25:03+00:00

Project Description

Incinerator Bottom Ash Treatment

Sustainability

Invested: 2015

Firma Inashco została założona w Holandii w 2008 r., aby oferować unikatowe opatentowane technologie rozwijane przez Uniwersytet Techniczny w Delft. Firma przetwarza popioły z odpadów fabrycznych w użyteczne surowce, takie jak metale i kruszywa. Ten proces pomaga tworzyć zamknięty obieg materiałów i zapobiegać emisji CO2 w produkcji podstawowych surowców. Inashco prowadzi działalność na całym świecie i ma ponad 25 fabryk w 6 państwach: Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Finlandii i Singapurze.

Waterland aktywnie wspiera Inashco w realizacji jej ambitnych celów rozwoju przez inwestycje w nowe zakłady przetwórcze w krajach Beneluksu i w innych lokalizacjach docelowych.

Więcej informacji: www.inashco.com