Fundusz Waterland bliżej przejęcia akcji Kredyt Inkaso

Warszawa, 24 sierpnia 2016 – Inwestorzy dysponujący łącznie 61,16% akcji Kredyt Inkaso S.A. złożyli zapisy na sprzedaż akcji spółki w pierwszym etapie wezwania ogłoszonego przez Waterland Private Equity Investments B.V. Tym samym przekroczony został minimalny próg, przy którym fundusz zobowiązał się objąć akcje w wezwaniu.

Waterland oferował inwestorom 25 złotych za akcję Kredyt Inkaso w pierwszym terminie zapisów, tj. od 16 sierpnia do 23 sierpnia. Od dziś do końca wezwania, tj. 29 sierpnia cena wynosi 20 złotych za akcję. Na wtorkowym zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie za jedną akcję Kredyt Inkaso płacono 22,55 złotych.

Zgodnie z wcześniej ogłoszonymi warunkami wzywający zobowiązał się do nabycia akcji jeżeli zapisami objęte zostanie ponad 60% akcji spółki oraz gdy uzyska zgody właściwych organów antymonopolowych. W ubiegłym tygodniu fundusz otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie 66% akcji Kredyt Inkaso. Tym samym oba warunki wezwania zostały spełnione.

2017-11-16T15:43:15+00:00Sierpień 24th, 2016|