Zentrum Gesundheit

Eye Clinics

Ageing Population

Geïnvesteerd:

Zentrum Gesundheit is een groep operatieve en diagnostische centra voor oogheelkunde.

De medische focusgebieden zijn: de behandeling van grijze staar, glaucoom en diabetische en leeftijdsgebonden netvliesaandoeningen. Op twee centra worden ook klinische behandelingen uitgevoerd.

De groep is in 1990 in Leer ontstaan uit één enkele praktijk voor oogheelkunde en telt momenteel negen centra in Noord-Duitsland. In totaal werken er intussen 150 medewerkers, onder wie 25 artsen, voor Zentrum Gesundheit.

Momenteel haalt de groep jaarlijks een omzet van in totaal ong. 15 mln. euro en heeft inmiddels ca. 115.000 diagnoses en 17.000 operaties op zijn naam staan.

Zentrum Gesundheit heeft in samenwerking met Waterland het plan opgevat om de huidige groei voort te zetten door middel van regionale uitbreiding en vergroting van het aantal diensten . Hierbij zal het kwaliteitsniveau dat tot dusver is bereikt, ook gehandhaafd worden op nieuwe locaties, om op die manier een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de patiëntenzorg.