Sandcastle Care

Residential Childcare

Outsourcing & Digitalization

Geïnvesteerd: 2018

Sandcastle Care is een aanbieder van intramurale opvang voor kinderen en is gevestigd aan de Fylde Coast in het noordwesten van Engeland. Sandcastle biedt hoogwaardige en levensveranderende intramurale opvang voor kinderen in een kleine, huiselijke omgeving, waar veel aandacht is voor het zorgaspect. De medewerkers van de kinderverzorgingsteams worden zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring en compassie. Ze hechten er grote waarde aan dat iedere jongere voor wie zij zorg dragen optimale kansen in het leven krijgt om op te groeien en zich te ontwikkelen.