Blue Phoenix Group

Incinerator Bottom Ash Treatment

Sustainability

Geïnvesteerd: 2015

De Blue Phoenix-groep helpt de afvalenergiesector met een alternatieve duurzame oplossing voor de bodemas die achterblijft na afvalverbranding.
Het bedrijf houdt zich bezig met de recycling van as en de winning van schoon mineraal uit schroot en non-ferrometaalafval. Dit mineraal is bestemd voor hergebruik, zoals in aggregaten.

In samenwerking met Waterland is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde speler, met meer dan 20 asbehandelingsinstallaties.