Het Waterland-team

Het Waterland team bestaat uit professionals die zorgvuldig werden geselecteerd om Waterlands strategie zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Samen beschikken de leden van het investeringsteam over een evenwichtige mix van operationele vaardigheden, kennis over fusies en overnames, strategisch advies, bedrijfsfinanciering en ondernemerschap. Samen met het management van de portefeuilleonderneming bepaalt het investeringsteam de strategische richting van de portefeuilleondernemingen en helpt de buy-and-build strategie uit te voeren. Waterlands investeringsteam beschikt bovendien over de nodige kennis om specifieke thema’s in verband met de portefeuilleondernemingen aan te pakken en om het management van deze ondernemingen waar nodig op project basis bij te staan.

Nagenoeg alle senior leden van Waterlands investeringsteam hebben ervaring als ondernemer opgedaan of groeiden op in een familiebedrijf. Hun ervaring met verschillende thema’s, zoals schaalbaarheid van bedrijven, strategische marktontwikkeling, bedrijfsintegratie, het realiseren van synergiën en het beoordelen van managementkwaliteiten zijn belangrijk voor de succesvolle implementatie van de Waterland strategie.