Over Private Equity

Private equity is risicodragend kapitaal afkomstig van professionele beleggers ten behoeve van het financieren en verkrijgen van een aandelenbelang in een privaat bedrijf dat meestal niet genoteerd is aan een aandelenbeurs. Door middel van actief aandeelhouderschap werken private equity firma’s samen met het management van de bedrijven waarin zij investeren om lange-termijn waarde te creëren. De waarde van private equity investeringen worden doorgaans gerealiseerd door een verkoop of middels een beursgang.

Er is een duidelijk verschil tussen venture capital (oftewel durfkapitaal) en private equity. Venture capital refereert naar het opzetten van en investeren in start-ups en snelgroeiende bedrijven met weinig tot geen track record. Private equity (waar Waterland actief is) refereert naar met het investeren in grotere en meer volwassen bedrijven, die het potentieel hebben tot groei en prestatieverbetering door middel van structurele, strategische en operationele aanpassingen.