Maatschappelijk verantwoord investeren

Waterlands standaarden op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren (ook wel genoemd ESG – Environmental, Social and Governance) gaan verder dan het louter volgen van regels en voorschriften. Het beleid inzake verantwoord investeren is bedoeld om te zorgen dat Waterland bijdraagt aan de bevordering van een duurzame toekomst voor bedrijven, de maatschappij en het milieu. De doeltreffendheid van Waterlands beleid inzake verantwoord investeren wordt gecontroleerd door een ESG-comité dat bestaat uit twee senior investeringsprofessionals (waaronder Chief Investment Officer) en twee senior supportprofessionals (waaronder de CFO).

Waterland heeft de VN-principes voor verantwoord investeren (Principles for Responsible Investment) ondertekend en handelt volgens deze zes principes:

  • Wij zullen ESG-aangelegenheden in investeringsanalyses en in het besluitvormingsproces opnemen
  • Wij zullen actieve eigenaars zijn en ESG-aangelegenheden in ons beleid en onze praktijken inzake eigenaarschap opnemen
  • Wij zullen de aanvaarding en toepassing van deze principes in de investeringssector bevorderen
  • Wij zullen verzekeren dat de entiteiten waarin we investeren correct over ESG-aangelegenheden communiceren
  • Wij zullen samenwerken om de Principes op doeltreffende wijze toe te passen
  • Wij zullen allen rapporteren over onze activiteiten en onze vooruitgang in het toepassen van deze Principes

Waterland Private Equity Investments B.V. staat geregistreerd als fondsbeheerder bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).