3i Infrastructure plc en DWS beoogde nieuwe eigenaren Attero

Het consortium dat bestaat uit 3i Infrastructure plc (3i) en DWS (voorheen Deutsche Alternative
Asset Management) heeft met de huidige aandeelhouder Waterland Private Equity Investments
(Waterland) overeenstemming bereikt om 100% van de aandelen in Attero over te nemen.
Directie en Raad van Commissarissen verwachten met de voorgenomen verkoop van Attero het
bedrijf een bestendig toekomstperspectief te bieden.

CEO Paul Ganzeboom: “Ik zie 3i/DWS als een uitstekende nieuwe aandeelhouder met een focus
op de lange termijn waarbinnen Attero zijn strategie op gebied van productie van energie en
grondstoffen uit afval, groei en operational excellence krachtig kan voortzetten”.

De combinatie van 3i en DWS is een stabiele partij die continuïteit biedt en wil investeren in de
toekomst van Attero. Beide beoogde aandeelhouders nemen ieder voor 50% de aandelen Attero van
Waterland over. De nieuwe aandeelhouders zijn beide financiële investeerders die investeren in
infrastructuurbedrijven: kapitaalintensieve bedrijven met een beperkt risicoprofiel en een stabiele
kasstroom. Het kapitaal waarmee 3i en DWS deze investeringen financieren is overwegend afkomstig
van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven, inclusief een groot
aantal Nederlandse pensioenfondsen.

In 2014 heeft Waterland na een competitief verkoopproces Attero overgenomen van een groep van
publieke aandeelhouders bestaande uit provincies en gemeenten. Onder het aandeelhouderschap
van Waterland heeft Attero haar strategie succesvol geherdefinieerd en tot uitvoering gebracht. De
positie van Attero is de afgelopen jaren verstevigd, onder meer door de realisatie van een
gebalanceerde lange termijn contractportfolio, door omvangrijke en innovatieve investeringen in de
productie van duurzame energie en de recycling van kunststoffen, en door focus op kostenefficiency
en operational excellence. Attero is op diverse gebieden marktleider, waaronder de verwerking van
restafval in haar afvalenergiecentrales, de duurzame verwerking van organisch afval in compost en
productie van groengas, en het beheer en exploitatie van stortplaatsen. De financiële positie van
Attero is zeer solide te noemen, en dit zal niet veranderen als gevolg van de voorgenomen
transactie.

In 2017 is Waterland gesprekken aangegaan met 3i en DWS over de mogelijke verkoop van Attero
wat vandaag heeft geresulteerd in de voorgenomen transactie.
De voorgenomen verkoop is voorgelegd aan de ondernemingsraad van Attero die op korte termijn
advies zal uitbrengen over de verkoop van Attero aan het consortium. De voorgenomen transactie is
gemeld aan de vakbonden en de SER, en zal worden voorgelegd aan Europese Commissie voor
goedkeuring. Attero verwacht dat de transactie zal worden voltooid in de loop van 2018 na
ontvangst van de relevante goedkeuringen.

2018-04-03T10:33:20+00:00maart 30th, 2018|