Speak up!

Het zou kunnen dat u ooit vaststelt dat een teamlid van Waterland of een verwante partij van Waterland de wet en/of toepasselijke beleidslijnen en regels die een impact kunnen hebben op de reputatie en integriteit van Waterland, overtreedt. Als u dergelijk gedrag vaststelt of vermoedt, wordt u aangemoedigd om dit te melden via de Speak Up-knop. Hierdoor geeft u Waterland de kans om iets te doen aan dit probleem. Door dergelijke zaken aan te kaarten helpt u Waterland haar reputatie, succes en operationeel vermogen, nu en in de toekomst, veilig te stellen. De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de communicatie in verband met het onderzoek en daarom zouden wij u willen vragen om ons uw naam en contactgegevens te verstrekken. Als u anoniem wenst te blijven en geen contactgegevens wilt verstrekken, zal uw identiteit niet worden achterhaald via technische middelen om IP-adressen te traceren, tenzij de Speak Up-knop wordt gebruikt voor ongeoorloofde activiteiten zoals dreigingen tegen de onderneming of verwante personen.

Alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de communicatie rond het onderzoek. Het gaat onder meer om uw naam, voornaam en e-mailadres, en een korte samenvatting van de inhoud van de melding. Indien u wenst na te gaan welke gegevens met betrekking tot uw persoon worden opgeslagen, of als u gegevens wenst te wijzigen, corrigeren of verwijderen, gelieve dan contact op te nemen met de compliance officer, hetzij via de Speak Up-knop op de website, hetzij door een e-mail te sturen naar speakup@waterland.nu met uitdrukkelijke vermelding van uw verzoek.