Zentrum Gesundheit

Eye Clinics

Ageing Population

Investeret:

Zentrum Gesundheit er en gruppe af centre for øjenkirurgi og øjendiagnostik.

Vi er specialister i behandling af grå stær og grøn stær, herunder diabetiske øjensygdomme (retinopati) og aldersrelaterede øjensygdomme. På to af vores centre er der også mulighed for indlæggelse.

Zentrum Gesundheit blev grundlagt i 1990 med en enkelt øjenklinik, og der er nu ni centre i Nordtyskland med i alt 150 medarbejdere, hvoraf 25 er øjenlæger.

Gruppens årlige omsætning er p.t. ca. EUR 15 mio. Der stilles ca. 115.000 diagnoser og udføres 17.000 operationer hvert år.

Gruppen planlægger i samarbejde med Waterland at opretholde væksten gennem regional ekspansion og udvidelse af porteføljen. Samtidig vil gruppen sikre, at de nye centre overholder samme høje kvalitetsstandarder, så de kan yde et værdifuldt bidrag til bedre patientbehandling.