Vores investeringsstrategi

Waterland anvender betydelige ressourcer på at foretage en proaktiv ”top-down”-analyse af de markeder eller brancher, som vurderes at have et mere langsigtet vækstpotentiale eller andre grundlæggende økonomiske forhold, der er gunstige for en konsolideringsstrategi, såsom den aldrende befolkning, markedet for outsourcing og digitalisering, fritids- og luksusmarkedet og markedet for bæredygtighed.

Den aldrende befolkning: Da både den relative andel og det absolutte antal af ældre i befolkningen vokser over de kommende årtier, vil der være et fortsat voksende marked for tjenester og produkter, der kan opfylde de behov og den efterspørgsel, der drives af disse demografiske ændringer.

Markedet for outsourcing og digitalisering: Da virksomheder og offentlige organisationer søger at øge effektiviteten gennem digitalisering af kerneprocesser og outsourcing af ikke-kerneprocesser, skabes nye muligheder for specialiserede tjenesteudbydere i en global kontekst.

Fritids- og luksusmarkedet: Fritids- og luksusbranchen har oplevet gunstige, langsigtede udviklingstendenser. I takt med at en stadig større andel af forbrugerne søger en mere convenience-baseret og luksuspræget livsstil, er de i stigende grad villige til at investere både tid og penge i at øge kvaliteten af deres fritid og levestandard.

Bæredygtighed: Virksomheder, regeringer og forbrugere er i stigende grad bevidste om behovet for at forurene mindre og samtidig reducere forbruget af naturressourcer og energi for at sikre økosystemernes overlevelse på langt sigt, de menneskelige fællesskaber generelt og de forskellige systemer, som de er afhængige af. Denne stigende bevidsthed øger efterspørgslen efter forskellige produkter og tjenester, der kan forbedre bæredygtigheden.

En iværksættervirksomhed med succes

Hvis man vil drive en succesfuld iværksættervirksomhed og samtidig forfølge en dynamisk vækstplan, kræver det typisk et intensivt samarbejde mellem ledelsen og Waterland. Waterland samarbejder aktivt med ledelserne i porteføljeselskaberne om at udvikle en strategisk vækstplan for virksomheden. Denne strategiske vækstplan – som beskriver den fælles vision med hensyn til gennemførelsen af ’buy-and-build’-strategien og organisk vækst – udgør rammerne for det fremtidige samarbejde mellem Waterland og ledelsesteamet. Kombinationen af iværksætterånd, finansielle ressourcer og værditilvækst skaber et stærkt teamwork præget af synergi.

Waterland målretter sine aktiviteter mod virksomheder, der har brug for startinvesteringer, og hvor beslutningskompetencen ligger i Benelux (Belgien, Holland og Luxembourg), Tyskland, Østrig, Schweiz, UK, Irland, Skandinavien (Danmark, Sverige, Norge, Finland) og Polen. Når der er foretaget en startinvestering i en ’platformvirksomhed’, støtter Waterland aktivt ledelsen i gennemførelsen af den aftalte vækststrategi. Denne vækststrategi omfatter ofte en kombination af organisk og ekstern vækst. I tråd med den målrettede ’buy-and-build’-strategi gennemføres der efterfølgende en række tillægsinvesteringer, der skal integreres i platformvirksomheden for at øge investeringsklyngens størrelse og dermed opnå en stærkere markedsposition. Waterland kan spille en nøglerolle i forhold til at hjælpe virksomheder med at accelerere væksten via konsolidering ved at levere vækstkapital, knowhow samt proaktiv og praktisk strategisk og driftsmæssig støtte.

Waterland Private Equity Investments B.V. er registreret som investeringsvirksomhed under hollandske AFM (Autoritet Financiële Markten).