Om Private Equity

Det engelske begreb ”private equity” bruges om kapitalfremskaffelse fra investorer med henblik på at finansiere og opnå ejerskab af private selskaber, der sædvanligvis ikke er noteret på en fondsbørs eller anden form for reguleret marked. Gennem aktivt ejerskab samarbejder private equity-investorer med ledelserne i de selskaber, som de investerer i, for at øge værdien på langt sigt. Private equity-investorer realiserer typisk værdien af deres investeringer ved et salg eller en børsintroduktion af det selskab, de har investeret i.

Der bør skelnes klart mellem venturekapital og private equity. Venturekapital vedrører etablering af og investering i selskaber i en opstartsfase, eller iværksættervirksomheder med begrænsede eller ingen konkrete resultater. Private equity (hvor Waterland er aktiv) henviser til opkøb af betydelige aktieposter i større og mere modne selskaber, der viser vækstpotentiale og kan opnå resultatforbedringer gennem strukturelle, strategiske og driftsmæssige tiltag. Den typiske ejerperiode er på mellem tre og syv år.

Hovedparten af investorerne inden for private equity er offentlige og private pensionskasser, fund of funds, fonde og finansielle institutioner.